Jak vypočítat sklon

Jak vypočítat sklon

Categories: kategorie Name.

Led 30, 2018 // By: // No Comment

Jak vypočítat sklon

mínění kolegové

navigátor

Předplatit si ujít důležité!

Účinný nástroj pro Infobusiness

Zvýšit jejich prodej na internetu až 425% +!

Využijte my nejoblíbenější nástrojem.

kaleidoskop

Jak lze zjistit sklon mezi obrysy v plánu?

Autor: admin | 28.června 2010

  1. Určete vzdálenost mezi obrysy plánu - ;
  2. Vypočtěte výškový rozdíl mezi dvou uvažovaných bodech (Rozdíl mezi nadmořských výškách)

3. V závislosti na jednotek, ve kterých chceme získat výsledek:

Tímto způsobem je možné získat aktuální hodnotu odchylky mezi sousedními vodorovnými řádky nebo mezi tvarovaná uspořádaný stejných intervalech.

Pokud je vzdálenost mezi vrstevnicemi jsou různé, můžeme jen získat průměrnou hodnotu svahu.

Potřebujete-li získat výsledek ve stupních - viz překlad ppm a zájem o stupních ZDE.

Hodnocení: 2 „Jak určit sklon mezi obrysy v letadle?“

Kolik bude sklon 5 promile 80metrov

Manap, ve svahu v 5 ppm po 80 m výška pádu 0,4 m

Jak vypočítat sklon v procentech

Při vytváření projektové dokumentace je často nepřístupné sklon ve stupních a procentech. Tím se zabrání problémům s instalací dokončené stavby.

Sklon ve stupních se počítá pro strmém sklonu střechy, tak to bude pohodlnější. Ale když jde o malý úhel, pak je použití zájmu ukázat hodnotu sklonu pomáhá vyhnout se chybám ve výpočtu a instalaci.

zkreslení výpočetní metody Procento

Chcete-li zjistit procento svahu na souši, můžete použít následující metody:

  • nejjednodušší a nejpřesnější způsob, jak určit úhel sklonu je vyrovnání. Pomocí speciálního nástroje, měří všechny potřebné hodnoty a poměry jsou produkovány jednoduchým jednoduché výpočty. Rozdíl ve výšce děleno vzdálenost, pak výsledek se vynásobí 100%. Moderní můstky jsou vybaveny vestavěnou pamětí, což značně usnadňuje práci vyměrovače;
  • může měřit sklon a na místě bez použití drahého vybavení. Na ploše plánu nebo mapy jsou často označeny výšku. Na pozemku o těchto míst jsou plánovány, mohou být použity pro tento účel, kolíčky, pak vzdálenost mezi nimi se měří geodetické kompasy. Matematické výpočty jsou prováděny stejným způsobem, že byste s vyrovnávací nástroje;
  • za použití metody interpolace, sklon hodnoty v procentech, může být vypočtena z topografické mapy. To také znamená rozdíl určena, která je rozdělena na vzdálenost a vynásobený 100%.

Určování svahu během stavebních prací

Specialisté produkující pokrývačské práce, se často setkávají s potřebou ocenit sklon střechy. Znalost těchto možností umožňuje vybrat typ materiálů, které mají být použity, zkontrolujte s doporučenými hodnotami pro budovy, zvolit způsob, jak dělat pokrývačské práce.

Vyrobit složité matematické výpočty pokaždé, to byl vyvinut speciální nástroj nazývaný vodováha. Tento přístroj je prostě funguje. Řadové speciálního rámu, v němž je připevněn kyvadlo, že má malou hmotnost a ukazatel. Řadové horizontálně na střešní části měřit a určit podle indexu v měřítku číselné hodnoty svahu.

V případě, že známá hodnota sklonu střechy ve stupních, přeložit do případného procentech pomocí speciálních tabulek. Jsou již zaregistrované procenta na každém rohu od jednoho do čtyřiceti pěti stupňů.

Poradenství v článku „Typy laminátových stohování“ zde.

Jako šrám krokvemi v pravém úhlu a velikosti pohledem přímo na videu:

Tip 1: Jak vypočítat sklon v procentech

S potřebou neustále výpočet svahu s výhledem na architekty, projektanty, stavitele silnic a komunikačních sítí, stejně jako lidé z jiných profesí. Na zemském povrchu je pádný obtížné odhalit dokonale rovnou plochu. Sklon je vyjádřen ve stupních, nebo jako procento. Označení označuje úhel ve stupních povrchového zakřivení. Ale předpětí může být reprezentována v podobě tečny tohoto úhlu násobená 100%.

1. Nejpohodlnější způsob, jak určit sklon - vyrovnání. Tento nástroj umožňuje určit vzdálenost mezi body potřebné a výšku celku s ohledem na rovném povrchu půdy. Moderní digitální úrovně jsou vybavena úložnými zařízeními. Chcete-li zjistit sklon dokáže detekovat pouze rozdíl mezi nimi.

tangenta úhel - je poměr opačné nohy na sousední. To musí být schopen ho identifikovat, protože věděl, tangent úhlu a nemá detekovat úhel sám. Je dovoleno dělat s pomocí goniometrických vzorců.

  • Goniometrické rovnice, kalkulačka, stůl Bradis.

1. Ukazuje se, že nejjednodušší způsob, jak odhalit tangent úhlu. Pokud jste dostali sinus a cosinus úhlu, tangenty s cílem zjistit, snadno rozdělit sinus a kosinus.

Kdy chcete vypočítat předsudek sklon střechy nebo předsudek road, vaše akce se bude lišit, i když práce je totožný s výpočtem. Vyberte vzorec pro výpočet předsudek následujícím způsobem, v závislosti na jednotkách, je nutné získat výsledek.

1. První skutečný nebo mentálně postavit pravoúhlý trojúhelník, ve kterém jedna ze stran bude spuštěn na zem kolmo. Za účelem vybudování trojúhelník na pozemku či silnice, použijte vyrovnávací nástroj. Určit výšku 2-bodové měření objektu řádu a nad mořem, a vzdálenost mezi nimi.

kalkulace stoupání To může být požadováno pro mapování, výpočet střechy, nebo pro jiné účely. Odhodit, pokud máte speciální zařízení pro naměřených dat, ale pokud tomu tak není - nebojte se, být docela ruletu a improvizované.

1. Prostě počítat povoleno každý svah náklonu, pokud ne, zkuste to, aby se tento jednoduchý přístroj samosilno. Vezměte zábradlí a uvádějte jej vždy společně s rámem v rohu stojanu umístěte osa kyvadla. Kyvadlo si o 2 kruhy, desky, platiny a ukazatel. Kdy bude měření bob pohybovat mezi kolejnicemi s drážkami. Uvnitř je stupnice s divizemi, což je s podporou úhloměru.

Při provádění technické výkresy nutné jeví poměrně pravidelně nakreslit přímku v určitém úhlu k již tohoto řádku. Tento úhel je považována za předsudek . Pravidlo konstrukce je shodná s zaujatost pro klasické kresby a plnit úkoly v AutoCADu.

1. U nás startovní čáře. Pohodlné, jestliže je umístěno vertikálně nebo horizontálně, ale v praxi není vždy. Abychom pochopili, v pořadí, jak to je obecně věřil, a je vypracován svah, aby tuto linii vodorovné poloze. Štítek na to bodu A z bodu A kolmo vzhůru setření.

Mark zaujatost. Dovoleno dělat to a to slovo, i když se často používá na ikonu "

Tip 6: Jak rychle vypočítat

Metody rychlého účtu umožňuje provádět některé výpočty, bez pomoci kalkulátoru. Jejich zvládnutí, budete moci nejen ohromit své přátele a kolegy, ale také při provádění výpočtů aplikovat tyto techniky v praxi.

1. Naučte se rychle množit jednotlivé číslice 11, 111, 1111, a tak dále. Chcete-li to provést, nahradit primitivní těchto čísel na číslice jednotka, která se skládá z jediného prstu. Například, 1111 * 4 = 4444.

Nepoužívejte popsané techniky pro odpovědnou práci na počítači.

Na mapách top postavy označit směřující vzestupné terénu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

2 + 6 =