Konkrétní klasifikace stupně a třídy

Konkrétní klasifikace stupně a třídy

Categories: kategorie Name.

Led 30, 2018 // By: // No Comment

Třídy a stupně z betonu

Při výběru betonové směsi, z nichž každý konfrontován s otázkou, jaké typy jsou vhodnější pro použití v konkrétním projektu. Každý různé individuální vlastnosti, použití kuliček. Ve skutečnosti jsou určeny k označení betonových směsí podle jejich jedinečných vlastností je hlavní ukazatele kvality spojené s trvanlivostí. Orientovat se v třídách razítko materiál existuje tabulka popisující všechny parametry jednotlivých druhů.

Síla směsi závisí na poměru správně velkých komponent ovlivněna dalšími faktory. Patří mezi ně kvalitu vody, písek, drobné změny v technologii v procesu vaření, a to zejména zalijeme kterým podmínek. To je důvod, proč podobné značení může být nerovné síly.

Úroveň síly, s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům, označované jako třída. Tento parametr je povolená hodnota možného zhoršení kvality, za předpokladu, že je zadán síla. třídy je uvedeno v projektu výstavby dokumentu. Je důležité sladit vlastnosti - pro to existují speciální tabulky.

Značka je závislá především na množství cementu v betonové směsi. Beton s vyšším číslem je složitější používání - čím vyšší hodnota, tím menší je doba tuhnutí. Při výběru důležité zvolit správnou shodu kvality a ceny. Zkontrolujte, zda je síla může být nedestruktivní metoda in vitro, - se předpokládá, vzorky silný tlakovém lisu.

Hlavním kritériem, které určuje požadovanou značku - druh zamýšlené stavby. Pro přípravné práce nalitím základ, práce na silnici s použitím M-100, M-150. Nejznámější je považován za M-200, rozsah použití je poměrně široký - konstrukce schodů, opěrných stěn, nalitím základ.

Pro vyplnění monolitické báze přednostně používá M-350 - konkrétní vydržet značné zatížení. M-250, M-300 postupně stáhnout z trhu stavebních materiálů, jsou meziprodukty použité zřídka. Vyšší značení betonu použít pro výstavbu vodních staveb, přehrad - jinými slovy, staveb, vystavena neustálým velkým tlakem, k němuž zvláštní požadavky.

Třídy představují písmeno latinské „B“ uvedený obrázek ukazuje další zatížení v megapascalů, která je betonu stojí v 95% případů. Celé spektrum tříd je v rozmezí 3,5 - 80 MPa. Známky označené písmenem „M“, tento údaj ukazuje, jak se cement do připravené betonové směsi. Označení značka dešifruje hraniční pevnost, která se měří v kgf / cm2.

Vysoká pevnost - hlavní určování kvality, takže čím vyšší je hodnota, - směs je drahý.

Rozdíl mezi třídami a značek

Na první pohled, aby se a používat stejnou třídu určující kritérium, ale existují významné rozdíly mezi nimi. První ukazuje průměrné technické vlastnosti materiálu, druhá úroveň určuje pevnost materiálu během provozu. Ve skutečnosti, označování znamená, jak je přítomen v této směsi mnohem cement, číslo třídy označuje to, co je maximální zatížení výstavbu expozice v 90-95% případů. Tyto parametry jsou vzájemně závislé, jejich korespondence může být určen zvláštní tabulky.

Za prvé, se určuje pevnost v tlaku. Ukazatel je zajištěno, že během provozu se materiál vydržet určitý tlak, který obsahuje vedle písmenem „B“ na případné chyby v megapascalů o 13,5% (variační koeficient). Tyto faktory ovlivňují pevnost:

 • Množství cementu - čím více, tím cement obsažený ve směsi, tím rychleji se ztvrdne a stane se silnější.
 • Vodní součinitel - velké množství vody vede k tvorbě pórů, což snižuje pevnost.
 • cement aktivity - robustní konstrukce z vysoce pevnostní cementu.
 • Stupeň zhutnění betonové směsi - správné míchací techniky a způsobu použití vibračního impulsu turbosmeshivaniya výrazně zvýšit stupeň pevnosti hotového betonu.
 • plniva kvality - přidání nečistoty (jíl, jemné přísady) vede ke snížení pevnosti prostředku.

Označení závisí na hustotě, kvalita použitých složek a poměr voda-cement. Okraje poslední parametr - od 0,3 do 0,5. Zvýšení indexu znamená nižší materiálové charakteristiky pevnosti. Existuje několik druhů značek - pevnost, odolnost vůči mrazu, odolnost proti vodě.

Jsou v rozmezí od M-50, M-1000, ukazuje, že průměrná pevnost v tlaku se rozumí konkrétní druh cementu, který byl použit při přípravě betonové směsi, je poměr všech složek roztoku a předpokládaná doba tuhnutí. Shoda s určitým počtem tabulek lze nalézt ve výše uvedených parametrech.

Dalším důležitým parametrem, který má přímý dopad na kvalitu materiálu. Zvláštní pozornost je věnována k němu v rozvoji projektů v chladných oblastech. Nízké teploty negativní vliv na beton, ničit strukturu. Vlhkosti do povrchu, proniká do pórů materiálu po zmrazení zvýšení objemu. Proces kontinuální mrazu roztátí vede ke vzniku malých vzniku trhlin, které se nakonec rozšířené.

Materiál odolný proti mrazu se dosáhne pomocí speciálních chemických přísad, které zaplní řešení v množství uvedené v návodu. Tyto materiály mají jejich značení, existují v rozmezí od F-50, F-1000. Indikátor u písmen ukazuje, kolik cyklů zmrazení-rozmrazení se může pohybovat materiálem bez zhoršení původní vlastnosti.

Popisuje schopnost materiálu odolávat negativní účinky vlhkosti. Zobrazení výstupu z hodnot pevnosti po několika smáčecích-sušicích cyklů, takže poměr pevnosti před zkouškou a po ní. Ukazatel je v rozmezí od W-2 a W-200, kde je tato hodnota - přípustné hladiny tlaku vody. Čím vyšší hodnota, tím lepší je mix, také dražší.

V první řadě, volba závisí na vlastnostech plánovaného projektu, jeho velikost a povětrnostních podmínkách - v tomto případě byste měli věnovat pozornost k dalším funkcím, schopnost odolávat negativním vlivům. Se zaměřením na pevnost hodnoty, nechte malý rozdíl je porušení technologické řešení snižuje počet zadaného čísla.

Dodržováním těchto doporučení, můžete zjednodušit problém výběru správného materiálu:

 • U přípravných prací, kravaty, nadace vyplnit pod podlahou budovy používat méně odolný beton - na M-150, včetně.
 • M-200 - jeden z nejčastěji používaných, za stejnou práci, je používán v konstrukci schodiště, stěn.
 • M-300 - tou nejlepší volbou ze vztahu kvalita-cena aspektů souvisejících. Rozsah použití je velmi široké - deska, pásové základy, stěny, ploty.
 • M-350 je vhodná pro stavbu věže, umělé nádrže, při výrobě betonu. Z tohoto materiálu poskytuje velmi pevné základy, je výborný při plnění metodu vlasu.
 • M-400 je nepostradatelný při stavbě na problémové oblasti, na výstavbu budov s sklepních prostor, výstavba sklepů. Průmyslová aktivita je použito na výstavbu skladovacích zařízení, mostů.

Označování - ukazatel přibližných, průměrné technických vlastností materiálu, zatímco klasifikace 90-95% zaručuje dodržení požadovaných parametrů. Vlastnosti první izolované tři vlastnosti - pevnost, odolnost proti chladu, odolnost proti vodě, jsou označeny písmeny M, F, W, resp.

Volba betonové směsi, závisí na povaze projektu, velikosti navržené struktuře, účelu, vnějších podmínkách.

Značka technologie a stupeň betonových směsí

Celá historie stavebního průmyslu je úzce spjata s odolným montážním materiálem. Postupně se její požadavky na jakost se zvyšuje. To platí pro vytváření silničních a železničních mostů, silniční infrastruktury, výškových budov, průmyslových komplexů. Architektonické řešení zahrnují použití konstrukce těžké, s prognózou nosnosti, odolnosti proti vodě a pokles teploty prostředí.

Beton - obecný pojem a standardizace

Hlavní komponenty - stahující prvek, vodní, plniva, přísady. Za míchání homogenní plastická hmota se látky, která po vytvrzení tvoří pevný betonový monolit konkrétní značku. Splnění požadavků a standardů technických norem, zejména s GOST 7473-94, je schopnost různých tříd betonu, aby vydržely zatížení. Ověření statické výpočty a skutečný výsledek se koná v laboratoři, referenční bloky, a podrobí se tlaku ve válcích, střídavě zmrazení. Projektové práce zahrnuje testování v různých fázích času. Při neexistenci takového požadavku, výsledek je určen ve věku 28 dnů zkušebního vzorku.

Znaky, symboly síly

mark technologický beton označil latinské písmeno M a poskytuje informace o množství cementu ve směsi. Při výrobě projektu, série zkušebních zatížení, konečné údaje - průměrné hodnoty stlačení, měřeno v kg / cm2. Třída je označena písmenem B. Tato hodnota je přiřazena na základě testů a je považován za garantovaný výkon. Digitální index popisuje úroveň jednotky měření načítá tlak MPa. Ve skutečnosti, třída pevnosti a značka se vyznačuje stejnými hodnotami.

Jsou normalizovány v souladu s technickými předpisy a GOST 7473-94 Standardní 27006. V závislosti na složení, kvalita betonové směsi splňuje určité požadavky:

 1. Trvanlivost charakterizuje odolnost vůči vnějším vlivům v příčném směru (komprese) a podélné (ohýbání) směru.
 2. Odolný - schopnost, aby se zabránilo pronikání vody je označena písmenem W, jednotky kg / cm2.
 3. Odolnost proti mrazu - index F20 ukazuje počet po sobě jdoucích mrazu a tání, který může odolat konkrétní monolit, při zachování původních parametrů, číselné vyjádření odpovídající počtu cyklů.

Design a konstrukce

Co je důležité, je poměr třídy a značky. Technická dokumentace vezme v úvahu faktory, které mají vliv na kvalitu směsi. Tento typ plniva, cement, povětrnostních podmínek, doba dodání. Odhadovaný stupeň a třída betonu v tabulce, umožnit relevantních ukazatelů.

Postup a způsob výpočtu podle IEC 26633-91. Tam KSYBS 6.3 softwarových systémů pro výběr optimální složení směsi.

Provádí formě materiálu, výrobních podmínek a fyzikálních vlastností.

1. značky pojiva prvku - cement, vápno, sádra, bitumen různých druhů, polymerní sloučeniny, nebo jejich kombinace.

2. Do jmenování třídy betonu se dělí na: vodní stavby, asfalt, tepelně izolační, nehořlavé, pro všeobecné účely.

3. zrání podmínky, je přírodní vytvrzování, autokláv způsob výroby, na zpracování horkou párou.

4. opracovatelnost - výrobky z tvrdého plastu a značky.

5. strukturální třídní struktura závisí na výrobní technologii a kvantitativního obsahu složek. Přidělit buněčný, porézní a hustá.

6. Velikost zrn betonu se dělí na hrubou a jemnozrnnou.

7. Jako Rozdíl značkou typu plniva, který obsahuje hutní odpady nebo keramiku a porcelán. Používá se pro montáž konstrukce radiační ochrany a procesních pecí.

8. specifická hmotnost se dělí na lehké a těžké betonové hmoty je 500-2000 kg / m3 a 2000-2500 kg / m3, resp.

Paleta vlastností, parametrů a vlastností betonu způsobí, že zavedení určitých značek a tříd v různých odvětvích stavebnictví.

Tato potřeba znát každého, zachránit!

 • M50-M75 se používá k omezení zařízení tlumí přípravné bází.
 • M100-M150 - vyplnit místa, podlahy.
 • Mark M200 - výroba opěrných zdí, plotů betonových schodů.
 • M300 - různé třídy základy, stropní desky.
 • Mark M350 - výstavba dálnic, v monolitické bytové výstavby bytových a nebytových účely, vzletu a přistání přistávací dráhy na letištích, nosných sloupů.
 • M400-M450 - betonové prvky určené k vytvoření speciální konstrukci podzemních, kryté bazény, přehrady.
 • Značka M500-M550 se používá při konstrukci hydraulických systémech a anti-záření s vysokým stupněm krytí.

Existuje několik klasifikací písčitých půdách. Za prvé, pro stavební práce písek může být přirozené nebo umělé.

Budování říční písek se extrahuje ze dna koryta. Je tvořen drcením pevné látky nebo těžbu.

Krystalizace z kapalné složky betonové řešení zrání s úplným zničením jeho struktury. Speciální nemrznoucí přísady.

Rozdíl mezi značkami a betonové tříd - tabulka charakteristik

Až do nedávné doby, stavitelé ošetřeny jediným ukazatelem pevnosti betonu - její ochranné známky (M). Nyní vše, co je častější, další postava - zaručený třídy (B). Doposud se tyto dvě hodnoty jsou používány paralelně, na stejné úrovni, ale brzy skutečná síla může snadno přemístit značkové. Budeme chápat které reprezentují tyto pojmy, a proto bylo nutné zavést dva parametry.

Značka tzv vysoká pevnost betonu s odchylkou od uvedených parametrů je 5% případů. A víno není výrobcem řešení - chyba je zcela přirozené. Neshoda dochází, i když přísná formulace dodržování jako pevnost v tlaku závisí na vlastnostech použitých plniv. Jako pokládání a beton stárnutí a různé změny v monolitu - je již ovlivněna podmínkami pro něj.

Kromě toho je rozdíl není příliš velký, a od hosty tady je všechno čisté. Hlavní charakteristikou M udává, kolik kilogramů-síly působící na betonové ploše 1 cm2 bude odolávat bez poruchy. Ve výrobním-třídě je pevnost v laboratoři měří kompresní krychle se stranou 15 cm na tiskové, sonikací, metoda rázových pulsů a jiné metody.

Beton třída - zaručeno (zdůraznit, že slovo) sílu, která je již vzít v úvahu možné chyby. To bylo představeno objasnit charakteristiky cementového kamene, jako indikátory běhu v rámci stejné platové třídě bylo příliš významné ignorovat. To znamená, že digitální záznam ve třídě po písmenem „B“ udává, jaký druh nákladu je schopen odolat opravdu monolit. Měří se v jednotkách MPa, což je přibližně 10,2 kgf / cm2.

Pokud mluvíme o jednoho materiálu, je logické předpokládat, že poměr tříd a platových tříd v tlaku těžkého betonu je konstantní - rovná všem stejným 10.2. Není tomu tak. Existují i ​​další nuance, které je třeba vzít v úvahu: průměrná hodnota vždy přichází s velmi drsné, zaokrouhlí se ke stejnému měření kroku ukazatelů M a B je trochu jiný. Pro V1,5-B5 je polovina třída, pak - 2,5, a počínaje B30 mezera je již 5 MPa. Známky se změní pouze přes padesát M100 a M600 po kroku se zvýší na 100 kgf / cm2.

Protože toto, tam je rozdíl v číselných hodnot, a to někdy dost velký. Variační koeficient v každém případě, i pro regulační čísel se bude lišit, ale v případě potřeby, je určeno, že 13,5% - jako je průměr parametry rozptylu v úvahu. Nesmí být zaměňována s volbou vlastností směsi a neprováděla zbytečných výpočtů nezbytná srovnávací tabulku třída a stupeň betonu, jakož i jejich srovnání skutečné pevnosti.

Na stole je snadné sledovat, co je někdy konkrétní značky mohou mít různé skutečné hodnoty pevnosti. Třída odráží to, jak je obvyklé nahrávání po písmeno M - no.

Funkce a působnost betonu různých značek

Spíše slabý beton druhu, které se týkají hubená. Je lepší, aby na výrobu tenké vrstvě krytiny, postavení, a tak dále. Pro objemu monolitických konstrukcí ve stavebnictví se téměř nikdy použít, protože mají jen malý mrazu (F50) a nepromokavé (W2). S výjimkou plic základen v pevných suchých půdách - horniny nebo úlomků. Také proto, že se často blokuje FBS. Třída betonu B10 nebo M150-V12,5 neliší od této ochranné známky, přinejmenším, rozsah a nevýhody, že je stejný, jako jen mírně vyšší pevností komponent.

Velmi časté jemný materiál, který je široce používán v soukromé výstavby. Třída B15 pevnost betonu je velmi vhodná pro výstavbu základů pro malé lehké konstrukci, výrobu betonových výrobků, schodišť a odlévání vnitřních příček. Odolnost proti mrazu M200 dosáhne 100-150 cyklů, vodotěsnou zapadá do mezí 0,4-0,6 MPa. Tento beton má také trochu více robustní „dvojče“ - M250 se stejnými možnostmi využití.

Spolehlivý univerzální značka připravený beton, který je široce používán. Je lídrem na trhu a nejžádanější materiály ve všech oblastech. Nízkopodlažní konstrukce, a průmyslových objektů a monolitických základových zdí a betonových výrobků pro různé účely - vše je vyrobeno z M300 pevnost 22,5 MPa. ne méně než 200 cyklů - odolnost až W6, mrazuvzdornost vody.

Tato třída betonu byla použita v konstrukci vysoce namáhaných konstrukcí, jako jsou nosníky, sloupy a nosnými deskami. Také se často používá pro odlévání misek a nádrží nátěry na letištích. rezistentní na úrovni W8 (dvě třídy vyšší než M300) vody, odolnost proti mrazu odpovídá původní značku. Všude tam, kde budovy musí pracovat v náročných podmínkách a při vysokém zatížení, je lepší použít B25.

Velmi trvanlivé a drahý druh betonu, které jsou určeny pro průmyslové stavby, stavby odpovědných a vodních staveb, mosty. Vyznačují dobrým výkonem W10 nepromokavé a mrazu F300. Ale kvůli vysokému obsahu cementu se příliš rychle pochopit, a tak se často používají ve spojení s aditivy inhibice počáteční tvrdnutí.

Mark beton pro založení soukromé stavby domu je stanovena na základě hmotnosti osad se všemi operačními zatížení. A říci, že některé z popsaných druhů je obzvláště populární, to by bylo špatné. Ale obecně, pro lehké stavby postrádají M200-M250. Je-li dům je postaven v 2-3 patrech av těžkých materiálů (jako je plná cihla), tam je potřebují sílu monolit, která není nižší než M300. Ale použití betonových M400 soukromých developerů již považován za nepraktický kvůli vysokým nákladům stejně.

Brát v úvahu pouze rozdělení řešení síly není zcela správné, protože takové jednostranné zařazení neposkytuje informace o všech vlastnostech hotového cementu kamene. Ale vymezit jeho rozsah. A předtím, než si koupit odpovídající třídu betonu, je nutno vzít v úvahu existenci různých značek, které popisují další vlastnosti:

 • Frost F50-F300 - počet zmrazení / rozmrazení monolit se ztrátou pevnosti až do 5%.
 • Odolnost proti vodě v rozsahu W2-W20 (0,2 až 2 MPa), - schopnost odolávat pronikání vlhkosti pod vhodným tlakem.
 • Tažnost nebo zpracovatelnost směsi (P1-P5) - časový průběh, který popisuje pouze mobilitu kapalného roztoku, po nastavení již nehraje žádnou roli.
 • Tuhost (x1-R4) - zde jsou poskytnuty 4 Třída dělit na tvrdý beton (libové) a plastů. První z nich se používají k vyplnění velkých forem, druhý - tenké a gustoarmirovannyh vzorů. Přiřazení směsí jedné nebo jiné kategorie, závisí na vodním součinitelem.

Nicméně údaje o stálosti cementového kamene vázána na jeho hustoty, a tím na pevnostní charakteristiky. A je-li beton třída B7.5 (M100) má minimální vlhkost a mráz, a pak se zvyšující se zvyšuje značky a ukazatele F a W. But plasticitu může nakonec být snížena.

Od doby kalení betonu závisí doba trvání stavby nebo opravy.

Klasifikace betonu může být založena nejen na typu hlavních komponent.

Kanalizace na venkově není příliš komplikovaná, ale vyžaduje to.

Přidat komentář Zrušit odpověď

Přehled stupňů betonu

Proporce pro cementové malty

Projekty domů z pěnového betonu

© 2018 stroitel lab

Chcete dostávat aktualizace?

Přihlaste se k tomu, abyste nezmeškávali nové publikace

Leave a Comment

Your email address will not be published.

94 − = 88